خلوت گزینی عرفانی

در یک محیط آرام، زیبا و طبیعی، خلوت گزینی برای چند روز فرصت گریز از زندگی روزمرۀ دنیا را فراهم میکند. با بکارگیری تکنیکهای پر قدرت تمرکز، خلوت گزینی شما را قادر میسازد که ذهن خود  را آزاد و روشن نموده و کیفیت دقت خود را بالا ببرید. همچنین توانايی تجدید قوا و آرام بخشی بدنی را فراهم میکند.
خلوت گزینی  به شما فرصت میدهد مراتب زیر را تجربه کنید:

  • تنفس عمیق و جان بخش
  • جستجو و کشف در جهت مثبت خودشناسی
  • موازنه: تمرینات آرام و متعادل کنندۀ نیرو ها
  • ذکر: آوای شفابخش که روح را تزکیه و پاک میکند
  • عجایب طبیعت

خلوت گزینی عرفانی® در امریکا

.خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی جهت شرکت در این برنامه ها به بروشور خلوت گزینی مراجعه نما ئید